Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği
01 Haziran 2022

Sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Yönetmelik için tıklayınız.