Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
01 Haziran 2022

Sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir.
Genel şartlar için tıklayınız.