2008-16 Sayılı Genelge (Elektronik Belge Standartları Konulu)
01 Haziran 2022

Elektronik Belge Standartlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlemektedir.
Genelge için tıklayınız.