Yeni Ebys Devreye Alınması
28 Kasım 2023

  • Yeni EBYS devreye alındığında; Eski EBYS de yeni belge oluşturma, gelen ve giden belge kaydı gibi belge oluşturmayı ilgilendiren tüm işlemler yapılamayacaktır.
  • Eski EBYS’de sadece Yeni EBYS devreye alındığında işlemi devam eden süreçlerin (paraf ve imzaya sunulmuş ancak son imzasını almamış belgeler) Eski EBYS’de tamamlanmasına izin verilecek olup bu belgeler son imzasını aldıktan sonra birim evraklar tarafından Yeni EBYS’ye Yeni EBYS’ye aktar butonu kullanılarak aktarılarak belgenin gönderim işlemleri Yeni EBYS’de yapılacaktır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde Yeni EBYS’ye Aktar butonu gösterilmiştir. Ancak son imzasını almış Kep ile gönderimi yapılması gereken belgeler ise Yeni EBYS’ ye aktarım yapılmadan eski EBYS ile gönderilecektir.
  • Eski EBYS’nin yeni belge kayıt ve oluşturma işlemlerine kapatıldığı gün, birimlerin gelen klasörüne gereği olarak son 2 gün içinde gelmiş ve işlem yapılmamış belgeler yeni EBYS’ye otomatik olarak taşınmış olacaktır. Otomatik olarak aktarılmamış belgelerin ise kullanıcılar tarafından ihtiyaç olması durumunda eski EBYS’ye eklenmiş olan “Yeni EBYS’ye aktar” butonu ile aktarılmalıdır.
  • Kişilerin “gereği” klasöründeki belgeler yeni EBYS’ye otomatik olarak taşınmayacaktır. Kullanıcılar gerek duyarsa kendi klasörlerindeki son imzasını almış belgelerini eski EBYS’ye eklenmiş olan “Yeni EBYS’ye aktar” butonu ile aktarabileceklerdir.
  • Yeni EBYS’de oluşturalacak belgelere Eski EBYS’de olup ilgi veya ek olarak eklenmesi gereken belgeler yeni EBYS’den eski EBYS belge araması yapılarak yeni EBYS’ye eklenebilecektir.
  • Eski EBYS de yer alan şirketlerden vergi kimlik numarası veya Kep adresi kaydı bulunanlar ve şahıslardan T.C. Kimlik Numarası veya Kep adresi bulunanlar yeni EBYS ye aktarılmıştır. Bunun harici söz konusu kayıtlar arasından bilgileri eksik veya hatalı kayıtlar yeni EBYS ye aktarılmamıştır. Yeni EBYS de birim ekleme işlemi Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü EBYS Destek ekibi tarafından yapılacaktır.
  • Devreye Alınma Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler dokümanı buradan indirebilirsiniz.